Polub nasz fanpage na FB

Polityka Prywatności

GROMADZONE INFORMACJE

Należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę Prywatności. Terminy rozpoczynające się wielką literą należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ogólnych Warunkach xStore.

Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę spółki X Open Hub Sp. z o.o. (Ltd) wpisanej do Rejestru Spółek pod nr 0000454027 z siedzibą główną przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, Polska („xStore”, „my”, „nas”). Nasza działalność jest zgodna z Obowiązującymi Przepisami Prawa a jej celem jest zapewnienie zgodności z najlepszymi standardami obowiązującymi w zakresie przetwarzania Danych Osobowych.

Mamy świadomość wagi dochowywania poufności Państwa Danych Osobowych. Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam informacje pozostawały wyłącznie w naszym posiadaniu. Podejmujemy odpowiednie kroki celem ochrony poufności, bezpieczeństwa oraz integralności Państwa informacji. Korzystając z xStore mogą Państwo zostać poproszeni o dostarczenie dwóch typów informacji: Danych Osobowych oraz Danych Nieosobowych.

(i) Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których można tę osobę zidentyfikować, takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, dane do korespondencji, dane umożliwiające dokonanie płatności, w tym dotyczące kart kredytowych, debetowych, rachunku bankowego oraz inne niezbędne informacje finansowe. Co jakiś czas możemy także poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam udoskonalić Serwis. Większość informacji uzyskujemy wprost od Państwa – poprzez formularz aplikacyjny bądź inne formularze a także poprzez prowadzenie rejestru informacji udzielonych przez naszych Użytkowników podczas korzystania z serwisu. Dane Osobowe gromadzone są, kiedy decydują się Państwo na ich udostępnienie podczas rejestracji w Serwisie, subskrypcji, rejestracji w promocjach lub konkursach xStore bądź zapisu na newsletter xStore. Każdorazowo kiedy kontaktują się Państwo z naszym Użytkownikiem lub Obszarem Wsparcia, możemy rejestrować taki kontakt celem lepszego rozwiązania zgłaszanej nam kwestii. Ponadto, xStore ma prawo otrzymywać Dane Osobowe od partnerów biznesowych i osób trzecich, pod warunkiem że takie osoby trzecie potwierdzą, iż wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie przez nie określonych informacji.

(ii) Dane Nieosobowe to informacje o charakterze anonimowym, jak np. adres IP komputera, domena wykorzystywana do uzyskania dostępu do Serwisu, rodzaj oraz wersja przeglądarki lub systemu operacyjnego czy strona internetowa, przez jaką Państwo do nas dotarli. Informacje zbiorowe, jak np. statystyki demograficzne użytkowników, liczba osób odwiedzających Serwis czy średni czas spędzony na Serwisie. Przykładowo, nasze serwery mogą automatycznie gromadzić Dane Nieosobowe dostarczane nam przez Państwa przeglądarkę lub zapisywane, przez pliki cookie lub znaczniki nawigacyjne, kiedy odwiedzają Państwo nasz Serwis. Dane Nieosobowe wykorzystywane są przez xStore w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Uzyskane od Państw dane wykorzystujemy celem udzielania Państwu informacji i świadczenia usług a także celem zwiększania jakości naszych usług. Przechowywane przez nas Dane Osobowe używane są do zakładania Państwa Konta Użytkownika i zarządzania nim, śledzenia Państwa potrzeb, usprawniania obszaru Wsparcia Użytkownika oraz zwiększanie jakości produktów, ciągłego udzielania Państwu informacji na temat możliwości, które, naszym zdaniem, mogą okazać się dla Państwa przydatne. Nie przechowujemy informacji przez okres dłuższy, niż to konieczne. W wielu przypadkach dane osobowe muszą być przechowywane przez ściśle określony czas. Okresy te ustalane są w zależności od rodzaju zgromadzonych informacji osobowych oraz celów ich uzyskania, mając na względzie wymogi obowiązujące w konkretnych przypadkach oraz dokładając wszelkich starań, by niewykorzystywane, nieaktualne informacje mogły zostać usunięte jak najwcześniej. 

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Mamy prawo do wykorzystywania Danych Osobowych w następujących celach:

(i) świadczenie dla Państwa usług oferowanych przez Serwis xStore oraz udzielanie informacji, o jakie Państwo nas proszą, a także umożliwienie korzystania z Serwisu;

(ii) od czasu do czasu możemy wykorzystać Państwa Dane Osobowe do kontaktu z Państwem w celu poinformowania o zmianach, ulepszeniach itd. związanych z xStore;

(iii) jeśli wskazali Państwo chęć otrzymywania ofert lub informacji od xStore lub od naszych sponsorów lub ogłoszeniodawców, xStore może przesłać do Państwa wiadomość email z materiałami bądź też inne wiadomości dotyczące naszych produktów i usług które, w naszej ocenie, mogą Państwa zainteresować. Jeżeli w dowolnym momencie zdecydują Państwo o zakończeniu subskrypcji lub rezygnacji z otrzymywania takich materiałów, prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na dole takiej wiadomości;

(iv) jeśli biorą Państwo udział w konkursie lub innej promocji organizowanej przez xStore możemy, zgodnie z regulaminem takiego konkursu lub promocji, wykorzystać Państwa imię i nazwisko a także inne informacje celem zorganizowania promocji – jak np. kontakt ze zwycięzcami promocji, ich ogłoszenie lub promocja, czy też inne czynności związane z taką promocją czy konkursem;

(v) xStore może także wykorzystać Dane Osobowe, jeśli istnieją rozsądne podstawy by wierzyć, że takie informacje mogą okazać się przydatne w procesie badania naruszenia prawa krajowego, lokalnego lub zagranicznego, celem ochrony lub dla celów obrony interesu prawnego. 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych Osobowych. Dane Osobowe są przez nas ujawniane osobom trzecim jedynie w następujących przypadkach:

(i) kiedy uzyskaliśmy wyraźną zgodę na ujawnienie Państwa Danych Osobowych w ściśle określonym celu;

(ii) osoby trzecie, o których mowa powyżej działają w naszym imieniu jako nasi pośrednicy, osoby przekazujące lub partnerzy, z którymi jesteśmy we wzajemnych relacjach, członkowie Grupy Kapitałowej, której częścią jest xStrore, dostawcy, usługodawcy, doradcy zatrudnieni celem udzielania nam wsparcia administracyjnego i finansowego oraz doradztwa w obszarze badań, abyśmy mogli jak najefektywniej świadczyć Państwu nasze usługi. Osoby takie związane są rygorystycznymi warunkami umownymi oraz działają pod ścisłą kontrolą, która wymaga od nich dochowania poufności takich Danych Osobowych oraz wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług ma rzecz xStore;

(iii) zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych obowiązujących w xStore, celem ułatwienia świadczenia usług xStore, jak np. spełnienie wymogów prawnych;

(iv) zgodnie z prawem – w tym na wezwanie sądu, innej właściwej instytucji lub organu, dot. udzielenia informacji celem ochrony lub obrony interesów prawnych; lub

(v) w związku z reorganizacją korporacyjną xStore, fuzją lub połączeniem z inną jednostką, lub w związku ze sprzedażą całości lub znaczącej części aktywów xStore, pod warunkiem, że ujawniane Dane Osobowe nadal będą wykorzystywane wyłącznie dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności przez jednostkę, która takie dane uzyskuje;

Nie gromadzimy i nie wymagamy ujawnienia Danych Osobowych o szczególnym znaczeniu (pochodzenie etniczne, religia, kartoteki medyczne itd.). Jednakże, jeśli zdecydują się Państwo na udostępnienie takich danych, przyjmujemy, iż wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie na takich samych zasadach, jakie mają odniesienie względem Danych Osobowych, chyba że inaczej ustalą Państwo w przesłanym do nas piśmie.

Dla celów opisanych w niniejszym ustępie, xStore może przekazywać gromadzone i przechowywane dane, w tym Dane Osobowe, do innych państw, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których mogą nie obowiązywać prawa dotyczące ochrony danych. Wyrażają Państwo zgodę na takie przekazanie danych.

Niniejszym rozumieją Państwo i akceptują fakt, iż wszelkie usługi świadczone przez Serwis obejmują transmisje internetowe, którym towarzyszy ryzyko typowe dla internetu. Pomimo, iż korzystamy z wszelkich rozsądnych środków zapobiegawczych, rozumieją Państwo i akceptują fakt, że tak, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich sieci, mogą być Państwo narażeni na działalnie nielegalnych programów przekazywanych przez strony trzecie, które powodują elektroniczne naruszenie danych i informacji i / lub nie pozwalają na dotarcie przez nie do punktów przeznaczenia, a także / bądź powodują błędny odbiór lub przekserowanie takich informacji. Pomimo, iż nasza polityka prywatności i bezpieczeństwa, a także polityka obowiązująca u naszych dostawców, ma na celu ograniczenie tego typu ryzyka, nie możemy zagwarantować jego eliminacji. Wobec powyższego, nie możemy zagwarantować poufności żadnej transmisji danych za pośrednictwem serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie poufności w wyniku takiego zdarzenia. 

LINKI DO INNYCH STRON I OGŁOSZEŃ

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron, których operatorami są osoby trzecie. Linki te zamieszczamy dla Państwa wygody, jednakże nie weryfikujemy, nie kontrolujemy i nie monitorujemy praktyk dotyczących prywatności obowiązujących na stronach, których operatorami są osoby trzecie a niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność stron internetowych, których operatorami są osoby trzecie ani za Państwa kontakty z nimi. 

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas bardzo ważne. xStore podejmuje wszelkie kroki techniczne, umowne, administracyjne i fizyczne celem zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych nam Danych Osobowych. Nasi pracownicy posiadający dostęp do Państwa Danych Osobowych są uczulani na fakt, iż Dane taki mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz w przepisach prawa mających zastosowanie względem każdej kwestii z osobna.

W pewnych kwestiach, np. kiedy udzielają Państwo informacji na temat swojej karty kredytowej, dokładamy wszelkich starań, by pomóc chronić takie informacje podczas ich transmisji, korzystając z technologii SSL (Secure Sockets Layer ).

Mogą Państwo pomóc chronić bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Przykładowo, proszę nigdy nie podawać nikomu swojego hasła, ponieważ to ono pozwala na dostęp do Państwa Konta Użytkownika czy informacji rejestracyjnych. Proszę też pamiętać o wylogowaniu ze swojego Konta Użytkownika oraz zamknięciu okna przeglądarki za każdym razem, kiedy kończą Państwo korzystanie z xStore lub surfowanie po internecie, by inne osoby korzystające z tego samego komputera nie miały dostępu do Państwa informacji. 

PLIKI COOKIE

xStore wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia dodatkowych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz usprawnienia Serwisu.

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, często zawierające indywidualny numer indentyfikacyjny lub wartość, przechowywane na dysku twardym Państwa komputera w wyniku korzystania przez Państwa z oprogramowania oraz zaglądania na stronę internetową. Informacje te mają na celu zapewnienie Państwu jak najbardziej użytecznych i istotnych doświadczeń z przeglądania niniejszej strony, w tym prezentowanie jej treści zgodnie z Państwa potrzebami lub preferencjami. Pliki cookie są często wykorzystywane na wielu stronach internetowych, przy czym mogą Państwo zadecydować czy i w jakim zakresie je zaakceptować, zmieniając preferencje i opcje w swojej przeglądarce. W przypadku zablokowania pliku cookie w swojej przeglądarce mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych elementów naszej strony, a w szczególności do części zabezpieczonych. W związku z powyższym zalecamy uaktywnienie plików cookie aby móc się cieszyć wszystkimi możliwościami oferowanymi przez stronę. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wykorzystywanie plików cookie wyłącznie przez niniejszą stronę i nie dotyczy osób trzecich.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

xStore ma prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, kiedy dodawane są nowe usługi świadczone przez xStore bądź zmieniane są stare. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania w Serwisie powiadomienia o ich wprowadzeniu. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Poufności pod kątem aktualizacji oraz o sprawdzanie daty „ostatniej aktualizacji” wyświetlanej u góry strony.

OCENA I ZMIANA KONTA / INFOMACJI REJESTRACYJNYCH

W dowolnym momencie mogą Państwo poinformować xStore o zmianie swoich danych osobowych lub poprosić o usunięcie informacji, które posiadamy, pisząc do nas wiadomość email i wysyłając ją pod adres support@xstore.pro. Wówczas zmienimy lub usuniemy Państwa Dane Osobowe – zgodnie z Państwa życzeniem, z zastrzeżeniem, iż mamy obowiązek przechowywania Państwa Danych Osobowych dla celów regulacyjnych lub prawnych, po to, by zapewnić Państwu usługi, o jakie Państwo proszą lub by zapewnić posiadanie odpowiedniej dokumentacji gospodarczej. Na mocy obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych mają Państwo prawo otrzymać kopię wszystkich informacji na Państwa temat, jakie posiadamy oraz poinformować nas o wszelkich nieścisłościach. Prawo to przewiduje pewne wyjątki. Celem złożenia wniosku prosimy o kontakt (potwierdzenie tożsamości oraz sprecyzowanie informacji, które chcą Państwo otrzymać).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, chęci uzyskania dostępu do lub zmiany udzielonych informacji, bądź reklamacji, lub w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem email: support@xstore.pro

 

 

Powrót